دانلود‌ها

دانلود ها

نصب TeamViewer
نرم افزار TeamViewer  برای نصب همانند شکل روبرو اقدام نمایید.

نرم افزار Ammyy این نرم افزار نیاز به نصب ندارد. بعد از دانلود آن را باز کنید.