کتاب‌ها

موضوع: کتاب آموزش +Network

نام : CampTIA Network+ N10-006 Cert Guide

مطالعه بیشتر…

#کتاب

 


موضوع: آموزش کاربردی نرم‌افزار KERIO

مطالعه بیشتر…

#کتاب

 

 


موضوع: آموزش Socket Programming

نام: اصول مهندسی اینترنت

مطالعه بیشتر…

#کتاب

 

 


داستان برند: سیسکو، از سرقت نرم افزار روتر دانشگاه تا تبدیل به قطب توسعه روتر در جهانسیسکو، از سرقت نرم‌افزار روتر دانشگاه تا تبدیل به قطب توسعه روتر جهان مطالعه بیشتر…

#مقاله

 


 افرادی که در رابطه با انتخاب ژورنال مناسب برای چاپ مقاله خود دچار سردرگمی هستند می‌توانند مطالعه بیشتر…

#مقاله


پیش‌بینی وضعیت مشاغل امنیت سایبری در سال 2017  مطالعه بیشتر…

#مقاله

 


موضوع : امنیت در رایانش ابری

نام:  رایانش ابری و امنیت مطالعه بیشتر…

#کتاب

 

 

 


مجموعه کتب مرجع (Reference) داده کاوی مطالعه بیشتر…

#کتاب
مجموعه کتب مرجع (Reference) داده کاوی مطالعه بیشتر…

#کتاب