بوت کمپ

بررس حوادث و تکینیک های نفوذ سایبری (فورنزیک یا همان جرم شناسی رایانه ای)

این دوره توسط یکی از بهترین اساتید سپاه که به عنوان مدرس نمونه و مدرس اصلی طرح توانمند سازی نیروهای متخصص نفوذ کشور می باشند به صورت پروازی از تهران برگزار می گردد.
از رزومه کاری ایشان میتوان به اجرای پروژه تست نفوذ بر روی شبکه داخلی نیروگاه بزرگ برق اصفهان و اجرای پروژه تست نفوذ بندر نوشهر و خیلی از پروژه های دیگر که در این جا نمی گنجد نام برد.
مخاطبین دوره بخش IT سازمان ها و علاقه مندان به بحث امنیت و فورنزیک می باشد.
دوستان عزیز در نظر داشته باشند در این دوره به همراه داشتن لپ تاب اجباری می باشد و افراد شرکت کننده حداقل باید با مفاهیم دوره های CCNA یا MCSE آشنا باشند.

سر فصل های دوره:

 • Computer and Network Hacker Exploits – Part 1
  • Reconnaissance
  • Scanning
  • Envisioning Concept

 • Computer and Network Hacker Exploits – Part 2
  • Network-Level Attacks
  • Operating System and Application-level Attacks

 • Computer and Network Hacker Exploits – Part 3
  • Password Cracking
  • Web Application Attacks
  • Denial-of-Service Attacks

 • Computer and Network Hacker Exploits – Part 4
  • Maintaining Access
  • Covering the Tracks

این دوره در یکی از بهترین اتاق های کنفرانس شهر شیراز برگزار خواهد شد.

جزییات برگزاری کلاس :

 • تعداد هنرجوها حداکثر 30 نفر می باشد.
 • سر فصل دوره در بالا توضیح داده شده است.